วิธีรักษาโรคมือเท้าปากเปื่อย กับวิธีที่คุณเองรักษาเองได้

67

โรคมือเท้าปากเปื่อย เป็นโรคที่พบมากในเด็กทารก และเด็กเล็ก ซึ่งบางรายอาจจะมีอาการที่มีความรุ่นแรง ก็ต้องขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัส ส่วนมากจะพบได้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอายุที่ต่ำกว่า 5 ปี จะมีอาการเป็นไข้แล้วมีตุ่มเล็ก ๆ ขึ้นบริเวณฝามือ ปาก และฝาเท้า ส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงสามารถหายเองได้ โดยมี วิธีรักษาโรคมือเท้าปากเปื่อย ได้

โรคมือเท้าปากเปื่อย
นับได้ว่า วิธีรักษาโรคมือเท้าปากเปื่อย เป็นเรื่องที่ดูยาก แต่ถ้าคุณทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมือเท้าปาก แต่จะไม่มียารักษาแบบเฉพาะทาง เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยารักษา เพียงแต่คุณเองคอยดูแลเด็ก ๆ ตามอาการ และคอยติดตามอาการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดได้ดังนี้ ควรจะให้เด็ก ๆ ดื่มน้ำสะอาดเป็นจำนวนมาก ๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคภาวะขาดน้ำ โดยจะสังเกตดูว่ามีการปัสสาวะออกมามากหรือไม่ ซึ่งถือได้ว่าได้น้ำที่ความพอเพียงนั่นเอง และในช่วงที่มีอาการเจ็บแผลในปากนั้น ควรให้เด็กรับประทานอาหารของเหลว เช่น โจ๊ก หรือข้าวต้ม นม และอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่เด็ก ๆ สามารถรับประทานได้ง่าย ๆ อาจจะใช้ช้อนป้อนหรือกระบอกฉีดยาก็เป็นได้ เพราะจะสามารถทำให้เด็ก ๆ รับประทานอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น วิธีรักษาโรคมือเท้าปากเปื่อย นั้น จึงต้องมีการใส่ใจให้เป็นพิเศษ จึงจะสามารถรักษาหายขาดได้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่สามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยนั้นหายได้เช่นเดียวกัน

ภาพโดย www.bumrungrad.com