วิธีดูแลเด็กแรกเกิด กับการดูแลสุขภาพของเด็กช่วงนี้

149

การดูแลเด็กแรกเกิดย่อมเป็นเรื่องที่ยากกับการดูแล ซึ่งเด็กแรกเกิดนั้น เป็นเด็กที่มีความอ่อนแอเป็นอย่างมาก ทำให้พ่อแม่จะต้องดูแลและเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้ นับได้ว่าลูกแรกเกิดจนมาอายุครบ 1 เดือน เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  จากที่เคยมีกันอยู่สองคน ก็มีสมาชิกขึ้นมาใหม่ เป็นหนึ่งเดียวที่จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่ว่าจะพูดกับใครก็ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องดูแลกันตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยกับวิธีในการดูแลลูกแรกเกิด

วิธีดูแลเด็กแรกเกิด
วิธีในการดูแลเด็กแรกเกิด
– ต้องมีการไปนัดตรวจหลังจากที่ได้มีการกลับบ้าน เนื่องจากในช่วงแรก ๆ จะเป็นช่วงที่มีการปรับตัวกับชีวิตใหม่ ๆ ของลูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ไม่ว่าจะพ่อและแม่ก็ต้องช่วยกัน ให้กำลังใจกันและกัน สำหรับการคลอดนั้นถ้าคลอดกับโรงพยาบาลทางรัฐ คุณหมอจะมีการนัดอีกตอน 1 เดือน
– นัดตรวจเมื่อลูกอายุครบ 1เดือน จะมีการตรวจว่าน้ำหนักนั้นเท่าไหร่แล้ว ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเด็กทารก โดยเด็กเอกจะมีการพัฒนาการของทารก ไม่ว่าจะจับนอนคว่ำ หรือจะยกหัว ก็ย่อมเป็นการพัฒนาของเด็กทารกกันนั่นเอง
ดังนั้นวิธีดูแลเด็กแรกเกิด นั้น ถ้าได้ทำการค้นหาข้อมูลดี ย่อมจะดูแลได้ง่าย ๆ ถ้าคุณเองมีความเข้าใจ กับการดูแลเด็กทารกในแต่ละครั้ง จนทำให้พ่อแม่สมัยนั้น มักจะมีวิธีในการเลี้ยงเด็กทารกที่ดูแปลกใหม่กันอยู่เสมอ จนทำให้เด็ก ๆ มีความแข็งแรงได้อยู่ตลอดเวลา